Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Thuisonderwijs initiatieven in Vlaanderen

Thuisonderwijs

Zoveel ouders zijn zoekend, alsook leerkrachten, om kinderen op een andere manier (zelf) te begeleiden. Bijvoorbeeld via thuisonderwijs of door zelf een school op te starten. PURE CHILD  maakte een opsomming van groeperingen of ouders die reeds sinds enkele jaren thuisonderwijs toepassen in Vlaanderen. (Voor Nederland zijn we nog volop bezig. Dit ligt iets gecompliceerder, daar hier andere wetten van toepassing zijn)

1) Unschooling

Unschooling is een vorm van thuisonderwijs die uitgaat vanuit het leven met je gezin en community, waarbij kinderen de leiding krijgen over hun leerporces. Annelies Van Den Bleeken geeft les, consultaties en lezingen over unschooling. Zij maakt de brug tussen unschooling en wat de overheid verwacht van de thuisbegeleiders.  Vooral gericht op kleuter- en lager onderwijs.

(Binnenkort vind je op onze website een interview met Annelies Van Den Bleeken, alsook brengt zij een lezing over UNSCHOOLING op dinsdagavond 15 maart. Zie binnenkort hier meer over op de evenementenpagina.)

2) Onder de Eiken in Lippelo

Deze wereld heeft nood aan een nieuwe psychisch weerbare, mentaal en fysiek gezonde generatie met respect voor de natuur.
Daarom wil Onder De Eiken kinderen de kans bieden te zijn wie ze willen zijn. Te worden wie ze willen worden, in hun volle potentieel.
Door een pure en veilige ruimte te bieden in de natuur waar kinderen vrij mogen spelen, zichzelf zijn en weer in verbinding zijn met hun oer-kracht en authenticiteit. Op speelse manier ontdekken ze hun intrinsieke waarden en talenten.
Onder De Eiken is een speelbos in Lippelo, waar kinderen vrij mogen spelen. Door hen vertrouwen te bieden in een veilige ruimte en waarbij de kinderen ìn de natuur durven  zichzelf te zijn en weer in verbinding staan met hun oer-kracht en authenticiteit. 
info@onderdeeiken.be

3) De Weefboom

De Weefboom is een Vlaamse virtuele thuisonderwijsgroep van en voor – al doorwinterde en ervaren, maar evengoed ook pas gestarte – thuisonderwijsgezinnen die elk autonoom hun eigen pad gaan, maar samen een aantal dingen willen regelen. Kristel Duchateau en Claudia richtten De Weefboom afgelopen zomer op. Dit doen ze met een aantal thuisonderwijs gezinnen die elk minstens 1 leerplichtig kind hebben waaraan thuisonderwijs wordt verstrekt, meestal door de ouders zelf. Ze willen dat de verbondenheid kan groeien en zij zo samen sterker staan om de belangen van de kinderen te behartigen.

Werking van De Weefboom

Er is voor de leden bijvoorbeeld de mogelijkheid om gebruik te maken van online leerplatformen zoals Kabas en/of Bingel. Er is een online klasje (in een Google Classroom) waarin er met de kinderen van niveau vierde tot en met zesde leerjaar basisonderwijs èn hun ouders samen gewerkt wordt rond ICT. Waarin ze zich in groepjes voorbereiden om o.a. deel te nemen aan de Whizzkids-vragenrondes, …

 • WAAR? Actief in alle Vlaamse provincies. 
 • WELKE LEEFTIJD? Zoals eerder vermeld, richten zij zich in de eerste plaats op thuisonderwijsgezinnen die elk minstens 1 leerplichtig kind hebben. 
 • AANTAL PLAATSEN? In de virtuele klas en op de leerplatformen kunnen we altijd plaatsjes bijmaken.
 • TIJDELIJK INITIATIEF? Nee, dit is permanent bedoeld. Wat ons betreft groeit dit uit tot een gevestigde waarde.
 • WANNEER OPGESTART? Zij startten in augustus, maar we hebben elk al jaren ervaring met thuisonderwijs
 • KOSTPRIJS? Voor 10€ ben je lid van De Weefboom, voor een schooljaar. 
 • CONTACTGEGEVENS? info@deweefboom.be  Verder is er onze website, onze Facebookpagina en instagram.
 • MAIL NAAR: deweefboom@gmail.comclaudia@deweefboom.be

4)  WIJ, DE OUDERS

Samen verbinden, overzicht huisonderwijsinitiatieven

In de eerste plaats willen wij de ouders die bezorgd zijn om hun kinderen in het onderwijs, verbinden. Op die manier weten ze dat ze er niet alleen voor staan en er al over babbelen met gelijkgestemde ouders kan al veel doen. Dit doen we door privé telegramgroepen aan te maken voor scholen die aangemeld worden door de ouders. De school wordt dan met een pinnetje aangeduid op een google maps kaart en als je op dat pinnetje klikt, kan je de link van de telegramgroep zien en aansluiten. Als de school nog niet op de kaart staat, kan je de school aanmelden via ons aanmeldformulier op onze website. Op dit moment zijn er al 1069 scholen aangemeld en dus ook evenveel telegramgroepen aangemaakt. Daarnaast proberen wij tips en nuttige info over onderwijs te geven (dankzij mijn expertise in regelgeving en gebruiken in het onderwijs omdat ik als geschorste leerkracht mij nogal mag verweren). Ook stellen we een aantal actiebrieven voor die ouders kunnen gebruiken.

 • WAAR? Over heel Vlaanderen.
 • TIJDELIJK INITIATIEF?  Zolang er sprake is van discriminatie en onzinnige maatregelen, gaan we door.
 • WANNEER OPGESTART? Wij de ouders Vlaanderen is opgestart op 9 juni 2021.
 • KOSTPRIJS? Alles is gratis en alles wordt belangeloos gedaan.
 • WEBSITE? www.wijdeouders.be
 • CONTACTGEGEVENS? vragen@wijdeouders.be

5) Educreatie

De interactieve website www.educreatie.weebly.com is een plek waar ouders elkaar kunnen vinden en inspiratie delen. Ouders kunnen mailen als zij nog andere ouders zoeken om een collectief te starten. Huisonderwijs is divers en hier vind je informatie wanneer je wilt overstappen naar individueel of collectief thuisonderwijs. Huisonderwijs heeft invloed op je leven en je kan beter voorbereid zijn als je deze stap zet. Daarnaast vind je hier ook de nodige info terug om je aan te melden voor huisonderwijs en kan je een ingevuld voorbeelddocument terugvinden ter inspiratie. Mail naar: educreatie@gmail.com

6) Mannaz in Baasrode (bij Dendermonde)

Mannaz Agora profileert zich als een regionaal expertisecentrum voor hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.  Het is een plek waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen voor informatie – coaching – therapie, time out- en onderwijs. Opgestart in 2010  door Annick Lentacker . Zie meer uitleg bij de opsomming van nieuwe scholen.

(Zie binnenkort het interview met de oprichtster op het PURE CHILD youtube kanaal op de website: www.purechild.be . Of Lees hier meer over in de komende editie thema: THUISONDERWJS die uitkomt begin maart 2022)

7) Thuisonderwijs en meer, West-Vlaanderen

Facebook-groep Thuisonderwijs en meer, West-Vlaanderen biedt een warme en veilige (thuisonderwijs)community aan:

 • wie nog zoekende is
 • wie binnenkort de sprong wil wagen
 • startende/ervaren thuisonderwijzers
 • gemotiveerde (ex-)lkrn/begeleiders en microschoolpioneers
 • wie thuisonderwijs een warm hart toedraagt

Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is om met gelijkgestemde zielen in contact te komen, om te verbinden, te inspireren en te ontmoeten. In deze groep staat de meerderheid van de ouders zelf in voor het huisonderwijs van hun eigen kinderen maar nemen ook deel aan de groepsactiviteiten die regelmatig plaatsvinden (of organiseren er zelf met andere thuisonderwijzers uit hun eigen regio). Voorlopig geeft een nog kleine minderheid van onze ouders de ‘scholing’ uit handen en vertrouwt zijn/haar kinderen (al dan niet deeltijds of voor enkele uren/dagen) toe aan een privéschool/ microschool/ huisklasje. Af en toe zijn er voordrachten en workshops (online of persoonlijk) georganiseerd over thuisonderwijs en andere thema’s gerelateerd aan ouderschap, opvoeding etc., om ouders te informeren, samen te brengen en te motiveren. Mail:  Maaikenieuwetijdsmoeder@protonmail.com

8) Vereniging voor Huisonderwijzers Vlaanderen Vzw

De vereniging werd in 2013 opgericht, toen nog onder de naam van Vlaams HuisonderwijsVerbond. Er was toen sprake van Onderwijsdecreet XXIII dat heel wat veranderingen zou meebrengen voor de onderwijsvrijheid in Vlaanderen. Het VHoV wou zich opwerpen als partner in de onderwijsgesprekken en een hulplijn voor Vlaamse huisonderwijzers zijn. Sinds 1 januari 2020 veranderde de naam naar Vereniging voor Huisonderwijzers Vlaanderen vzw. 

Het VHoV volgt de politieke agenda en reageert waar nodig. Met het lidgeld leggen ze ook een financiële buffer aan waarbij ze beroep kunnen doen op een advocaat met het oog om de rechten van huisonderwijzers te vrijwaren. Daarnaast hebben ze ook contacten met de onderwijsinspectie en AGODI. De informatie komt uit eerste hand waardoor ze kort op de bal kunnen spelen. Doordat ze een mandaat ontvangen van de leden-huisonderwijzers kunnen zij gewicht in de weegschaal leggen bij onderhandelingen. Er wordt immers alleen geluisterd wanneer een voldoende grote groep vertegenwoordigd wordt. Gelukkig is het VHoV ondertussen een begrip geworden en groeien ze elk jaar meer. Het is dan ook cruciaal dat huisonderwijzers zich blijven verenigen en zo een mandaat ter beschikking stellen aan de huisonderwijsvereniging om de rechten van huisonderwijzers te bewaken. VHoV zit over heel Vlaanderen met vrijwilligers in elke provincie. Lidgeld bedraagt 25 euro per jaar per gezin. Mail:  info@vhov.be

9)  De VZW Huisonderwijs Ohana

Deze vzw is 3 jaar geleden opgericht om zich in te zetten voor huisonderwijzers in Vlaanderen. Ohana betekent ‘familie’, en we zetten ons niet alleen in met ons gezin, maar willen het familiegevoel ook teweeg brengen in de VZW. Er is geen website, Facebook pagina, of Instagram en weinig reclame. Wie tevreden is en een goed gevoel heeft bij VZW Ohana, vertelt dat wel door. Mensen die vragen hebben of willen aansluiten nemen contact op via Vicky Maris. De persoonlijke aanpak is heel belangrijk. Zij doen alles met hun gezin, zonder enige hulp. Ohana bevindt zich in Hamont, Limburg (België).

Wat zij zoal doen…

 • Zij motiveren en inspireren in hun huisonderwijs.
 • Bieden uitleg, en antwoorden op eventuele vragen.
 • Zamelen geld in en zoeken sponsors om dingen mogelijk te maken, zoals uitstappen (gratis of zeer voordelig)
  – aanbod van gratis, of zeer voordelige workshops.
  – er is een natuurgroep die op vrije spelende manier samen leert over, en in de natuur.
  – aanbod van lesmateriaal.
  – uitlenen van materiaal.
  – organiseren van wedstrijden waar de kinderen educatieve prijzen mee kunnen winnen.
  – leden kunnen gratis gebruik maken van Kabas. (De kosten neemt Ohana volledig op zich.)
  – er is een Facebook groep voor enkel leden, waar men dagelijks in verbinding met elkaar staat en er veel gedeeld wordt. 

Alleen huisonderwijzers (van elke leeftijd) kunnen bij hen aansluiten. Het is een langlopend initiatief. Er wordt 25 euro gevraagd lidgeld voor het ganse gezin, voor een volledig schooljaar.

(Binnenkort kun je ons interview met Vicky zien op ons youtube kanaal alsook lezen in de komende PURE CHILD editie met als thema: Thuisonderwijs die uitkomt begin maart 2022. In april volgt een lezing – zie evenementenpagina)

10) Schopboshoeve (= verbinding voor jongeren)

Op de Schopboshoeve in Putte wordt niét aan thuisonderwijs gedaan, maar komen de initiatiefnemers 1 a 2 namiddagen samen met jongeren (momenteel +- 16 j) om leuke workshops, activiteiten en uitstappen  te doen. Deze jongeren doen zelfstudie via examencommissie, maar hebben af en toe wel nood aan verbinding met gelijkgestemden. Deze workshops worden gegeven door mensen die dat vrijwillig aanbieden of aan een klein prijsje. Bv yoga, mood board maken, koken, Voetreflex, zelf producten maken, massage , boogschieten , pottenbakken, spelletjes, escape room, schaatsen , …

Er is een whatsapp groepje aangemaakt waar elke week het activiteiten aanbod opkomt. Diegenen die interesse hebben komen dan. Bijvoorbeeld: een workshop voor 6 jongeren waarmee we handcreme maken en volledige handmassage leren (3 u) vr 15 euro. Gevestigd in Putte.

11)  A.L.I.V.E. (Actiegroep Liefdevolle Integrale Vrije Educatie)

Op deze facebookpagina A.L.I.V.E vind je alles over thuisonderwijs terug.

 • Ac𝐭𝐢𝐞𝐠𝐫𝐨𝐞𝐩 omdat het één van de streefdoelen is om groepen te starten die concrete actie ondernemen.
 • 𝐋𝐢𝐞𝐟𝐝𝐞𝐯𝐨𝐥 omdat de basis van alle leven liefde is.
 • 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐚𝐥 omdat een harmonieuze ontwikkeling alles integreert (lichaam, ziel en geest – linker en rechter hersenhelft – denken, voelen en willen – theorie en praktijk – techniek en natuur).
 • 𝐕𝐫𝐢𝐣 omdat de aanpak losstaat van belangengroepen en gevestigde instanties.
 • 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐞, want ‘ruimte en begeleiding creëren om het potentieel in ieder kind en jongere, geboren te laten worden’.

Deze groep vervult verschillende functies:

 • Informatie en inspiratie delen over alles m.b.t. thuisonderwijs, alternatieve schoolsystemen, unschooling,…
 • Een ondersteunend sociaal netwerk uitbouwen van ouders en jongeren die de schoolsystemen willen verlaten.
 • Concretiseren via het opzetten van regionale educatieve kernen (minischooltjes, gedeeld thuisonderwijs,…).
 • Mogelijkheden zoeken/aanbieden om de vriendenkring van kinderen en jongeren (opnieuw) te vergroten.

Nog andere interessante websites:

Leven zonder school

BOEK: Leven zonder school

Auteur: Johan van Eeckhout – Uitgever: Swp, Uitgeverij B.V. – ISBN: 9789088507977

Nooit leren we meer dan in de voorschoolse periode en toch wordt algemeen aangenomen dat de school hét instituut is dat ons tot leergierige, competente en levensvaardige mensen maakt. Waar komt die mythe vandaan en bestaat er zoiets als een leven en een leren zonder school? Dit boek verkent de boeiende levens van ontscholers en laat zien waarom de leer- en gedragsproblemen van je kinderen meer te maken hebben met de school dan met je kind. Bestel HIER het boek.

 

Houd de komende edities van PURE CHILD goed in de gaten. Zo is er begin maart 2022 het themanummer over Thuisonderwijs. Wil je die zeker niet missen? Abonneer je NU op de digitale OF papieren versie. 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Previous
Next

Reageren op dit artikel..

Ja, ik meld me aan voor de gratis nieuwsbrief

Elke maand versturen wij een nieuwsbrief vol blogartikelen, tips en nieuws over vernieuwende zienswijzen.